اولتیماتوم پزشک به مهران غفوریان در پشت صحنه ضبط سریال (فیلم)

منبع: عصر ایران

19

1400/7/29

14:40


مهران غفوریان در روز‌های اخیر دچار سکته قلبی شد که منجر به انجام عمل باز قلب شد. پزشکان از قبل این موضوع را به این بازیگر گوش زد کرده بودند و حتی در حین ضبط سریال نیسان آبی نیز در تماس منوچهر هادی با با یک پزشک، این موضوع که ممکن است وی دچار سکته قلبی شود به مهران غفوریان گوش زد شد.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو