گاف جدید بایدن: ۳۶ سال معاون رئیس‌جمهور بودم

منبع: برترین ها

15

1400/7/29

17:21


رئیس‌جمهور آمریکا در گافی جدید گفت: به مدت ۳۶ سال به عنوان معاون رئیس‌جمهور آمریکا با قطار بین واشنگتن و محل زندگی‌اش در رفت و آمد بوده است.

برترین‌ها: رئیس‌جمهور آمریکا در گافی جدید گفت: به مدت ۳۶ سال به عنوان معاون رئیس‌جمهور آمریکا با قطار بین واشنگتن و محل زندگی‌اش در رفت و آمد بوده است.

گاف جدید بایدن: ۳۶ سال معاون رئیس‌جمهور بودم

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو