ترکی حرف‌زدن رئیسی: کیفین؟ احوال نجورده؟

منبع: برترین ها

18

1400/7/30

13:45


خبرگزاری صداوسیما؛ ویدئویی از ترکی حرف زدن رئیسی در حاشیه سفر استانی به اردبیل را منتشر کرد.

خبرگزاری صداوسیما؛ ویدئویی از ترکی حرف زدن رئیسی در حاشیه سفر استانی به اردبیل را منتشر کرد.

ترکی حرف‌زدن رئیسی: کیفین؟ احوال نجورده؟

 رئیسی:

کیفین ؟ احوال نجورده؟ کیفین کوک دی؟

ترکی حرف‌زدن رئیسی: کیفین؟ احوال نجورده؟

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو