بزرگان دیروز در آینه امروز / این قسمت، محمود خوردبین؛ شناسنامه سرخ

منبع: طرفداری

14

1400/7/30

15:42


طرفداری آخر هفته ها در بخش بزرگان دیروز در آینه امروز سراغی از وضعیت این روزهای پیشکسوتان فوتبال ایران می‌گیرد تا فوتبال دوستان بدانند آنها که روزگاری ستاره آسمان فوتبال ما بودند، حالا کجا هستند و چه می کنند.
 شهرام روئین دل که زحمت تهیه این بخش را می‌کشد، در دومین قسمت از سلسله مطالب بزرگان دیروز در آینه امروز سراغ محمود خوردبین رفته است.

‍‍‍‍‍‍

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو