سهراب مرادی، ملی پوش وزنه برداری ایران برای درمان مصدومیت خود راهی آلمان خواهد شد

منبع: طرفداری

9

1398/4/23

13:22


سهراب مرادی، ملی پوش وزنه برداری ایران برای درمان مصدومیت خود راهی آلمان خواهد شد

مرادی برای درمان به آلمان فرستاده می شود.

طرفداری- سهراب مرادی برای درمان مجدد دوباره راهی آلمان می‌شود.

به گزارش ایسنا، پس از آسیب دیدگیِ دوباره که برای سهراب مرادی، وزنه بردار کشورمان پیش آمد و شانه این وزنه بردار دچار دررفتگی شد، بحث اعزام مجدد او به آلمان مطرح شد تا بتواند درمان خود را در این کشور دنبال کند. در این راستا روز گذشته پزشکان جلسه‌ای تشکیل دادند و به این نتیجه رسیدند که مرادی بهتر است عازم آلمان شود. امروز هم این مسئله با صالحی امیری، رییس کمیته ملی المپیک مطرح شد و در نهایت تصمیم گرفته شد مرادی به آلمان اعزام شود. اکنون باقی کارها برای اعزام او باید انجام شود. هزینه‌های اعزام این وزنه بردار هم هماهنگ بین فدراسیون پزشکی ورزشی و کمیته ملی المپیک پرداخت می‌شود.

مرادی پیش از این نیز در پایان سال جاری با حمایت کمیته ملی المپیک عازم آلمان شده بود تا مصدومیت کمر خود را درمان کند که البته این مشکل او رفع شد.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو