تست هوش المپیادی خمره سفالی

منبع: آکاایران

3

1398/4/23

16:01


تست هوش المپیادی خمره سفالی

تست هوش المپیادی خمره سفالی

آکاایران: تست هوش المپیادی خمره سفالی

در شکل بالا یک خمره سفالی مشاهده می کنید. در این خمره با نرخ ثابت، در هر دقیقه یک لیتر آب ریخته می شود. کدام یک از نمودارها، می تواند نشان دهنده ارتفاع آب بر حسب زمان باشد؟

 

تست هوش المپیادی خمره سفالی

 معمای نوین , تست هوش تصویری

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

↓↓↓↓

 

پاسخ معمای المپیادی ‘خمره سفالی’:

گزینه (ب) صحیح است. کافی است به چند نکته توجه نماییم:

 – ارتفاع آب در طول زمان همواره صعودی است.

– شیب نمودار در هر لحظه تابعی نزولی از مساحت هر قطاع ظرف است.

 

در نتیجه ابتدا باید شیب زیاد باشد و به مرور زمان کم شود تا به قسمتی از خمره برسد که بیشترین مساحت را دارد و سپس دوباره شیب افزایش پیدا می کند.
تنها گزینه درست، نمودار (ب) می باشد.

منبع:ihoosh.ir – بازنشر : abartazeha.ir

تست هوش تصویری :

تست هوش المپیادی خمره سفالی

.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو