ج ب ج

منبع: آکاایران

3

1398/4/23

16:01


ج ب ج

طالع خوبی داری و این روزها آرزویت برآورده میشود خبر خوشی دریافت میکنی

و به شادی و نشاط میرسی .

زنی بلند قد و باریک اندام و گندمگون با تو خصومت میکند مراقب خودت باش .

از پول و در آمد حرام پرهیز کن آینده خوبی در پیش داری .

با دوستان و آشنایان به نیکی رفتار کن و اگر قصد ازدواج یا معامله ای داری

به آن عمل کن با موفقیت همراه خواهد بود.

تصویری


ویدئو