موج سواری در یک جای رویایی + تصویر

منبع: همگردی

10

1398/4/23

13:33


نوسا لمبونگان، جزیره ای در شرق بالی، برای موج سواری یک جای رویایی است و بومیان در آب های کم عمق این منطقه جلبک دریایی برداشت می کنند.

در این عکس، مردی هنگام غروب در حال پرکردن سبد خود با جلبک دریایی است تا آن ها را به ساحل ببرد و خشک و مرتب کند.

منبع: @natgeo

نوسا لمبونگان در بالی

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو