رفتار با کودک بهانه گیر/ پادکست

منبع: نی نی بان

13

1398/4/23

13:41


بهانه گیری کودک اگرچه یک عمل مشابه بین تمام کودکان بهانه گیر است، اما زمینه بروز و شدت آن میتواند علل مختلفی داشته باشد. مجموعه ای از علل فردی و تربیتی باعث بروز این رفتار میشود. آنچه مهم و قابل توجه است نوع رفتار والدین با فرزند در هنگام بهانه گیری است. که میتواند زمینه ساز بهانه گیری های بعدی در کودک باشد.
دکتر میترا میرفخرایی، روانشناس، اطلاعاتی در مورد بهانه گیری کودک بیان می کند.


.اگر نتوانستید در کادر بالا پادکست را بشنوید، از اینجا دانلود کنید

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو