شلف باز در طراحی دکوراسیون آشپزخانه  | دکوراسیون آشپزخانه

شلف باز در طراحی دکوراسیون آشپزخانه | دکوراسیون آشپزخانه


منبع: آکاایران

3

1398/4/23

16:31


شلف باز در طراحی دکوراسیون آشپزخانه  | دکوراسیون آشپزخانه

شلف باز در طراحی دکوراسیون آشپزخانه

آکاایران: شلف باز در طراحی دکوراسیون آشپزخانه

همیشه لازم نیست همه جای دکوراسیون آشپزخانه را با کابینت های درب دار پر کنیم، گاهی شلف های باز نیز برای قرار دادن ظروف و لوازم دکوری در این فضا مناسب هستند. حتی اگر بخش کوچکی از دیوار مانند دیوار بالای کانتر اپن را به این موضوع اختصاص دهید، در جذابیت فضای آشپزخانه بسیار مؤثر خواهد بود.

 شلف باز در دکوراسیون آشپزخانه

 شلف

دکوراسیون آشپزخانه

مدرن

.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو