تصاویر: بزرگترین سازه گنبدی

تصاویر: بزرگترین سازه گنبدی


منبع: آکاایران

5

1398/4/23

16:31


خبرآنلاین: بزرگترین خانه گنبدی شکل جهان به صورت شیشه ای در چین در واقع شهرکی کوچک وجود دارد، مملو از ساختمانها و مراکز تفریحی و خرید بی نظیر!

یک مرکز خرید زیبا، روستایی با آب و هوای مدیترانه ای، ساحل دریایی مصنوعی، پارک آبی فوق العاده، سالن هاکی روی یخ، اسکیت و چند هتل متنوع؛ از جمله امکانات داخل گلوبال سنتر واقع در منطقه چنگدو در استان سی چوان چین است.

طول خانه گنبدی شکل 500 متر و عرض آن 400 متر بوده و این مجموعه 19 میلیون متر مربع مساحت داشته و گنبد بزرگ تمام شیشه ای آن 100 متر ارتفاع دارد.

زاها حدید معمار انگلیسی-عراقی این مجموعه را برای چینی ها ساخته است.

,تصاویر: بزرگترین سازه گنبدی-شیشه ای دنیا عکس,بزرگترین,دیدنی ها,خواندنی ها و دیدنی ها,تصاویر: بزرگترین سازه گنبدی-شیشه ای دنیا عکس,بزرگترین,دیدنی ها,خواندنی ها و دیدنی ها,تصاویر: بزرگترین سازه گنبدی-شیشه ای دنیا عکس,بزرگترین,دیدنی ها,خواندنی ها و دیدنی ها,تصاویر: بزرگترین سازه گنبدی-شیشه ای دنیا عکس,بزرگترین,دیدنی ها,خواندنی ها و دیدنی ها,تصاویر: بزرگترین سازه گنبدی-شیشه ای دنیا عکس,بزرگترین,دیدنی ها,خواندنی ها و دیدنی ها,تصاویر: بزرگترین سازه گنبدی-شیشه ای دنیا عکس,بزرگترین,دیدنی ها,خواندنی ها و دیدنی ها,تصاویر: بزرگترین سازه گنبدی-شیشه ای دنیا عکس,بزرگترین,دیدنی ها,خواندنی ها و دیدنی ها,تصاویر: بزرگترین سازه گنبدی-شیشه ای دنیا عکس,بزرگترین,دیدنی ها,خواندنی ها و دیدنی ها


مطالب مشابه


تصویری


ویدئو