بازی و سرگرمی؛ وقتی شخصیت های معروفِ بازی ها پیر شوند

بازی و سرگرمی؛ وقتی شخصیت های معروفِ بازی ها پیر شوند


منبع: طرفداری

84

1398/4/23

14:02


بازی و سرگرمی؛ وقتی شخصیت های معروفِ بازی ها پیر شوند

در این پست نگاهی می اندازیم به چهره کاراکتر های معروف، زمانی که پیر شوند.

طرفداری - عکس هایی از کاراکتر های معروفِ بازی ها در توییتر در حالِ دست به دست شدن است. این عکس ها چهره کاراکتر های محبوبِ بازی ها را نشان می دهد زمانی که پا به سن گذاشته اند و احتمالا بازنشست شده اند.

 

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو