فیلم عمل جراحی عمو پورنگ

منبع: رکنا

14

1400/8/3

10:50


فیلم عمل جراحی عمو پورنگ

داریوش فرضیایی به عمو پورنگ معروف است. عمو پورنگ در خاطرات کودکان ماندگار است چرا که یکی از برنامه های تولیدی پرمحتوا و شاد برای کودکان و حتی بزرگترها برنامه عمو پورنگ بوده است. در سال 96 عمو پورنگ به دلیل سنگ صفرا جراحی شد. در ادامه متن خبر جراحی که در آن زمان عمو پورنگ شد را می خوانید.

به گزارش رکنا، داریوش فرضیایى عموپورنگ در بیمارستان بسترى و تحت عمل جراحى قرار گرفت.

محمد حسین خلیفه مدیر تولید برنامه های «عموپورنگ» در گفتگو با خبرنگاران در خصوص روند درمان و وضعیت جسمانی داریوش فرضیایی گفته بود: داریوش فرضیایی به دلیل عارضه سنگ صفرا، تحت عمل جراحی قرار گرفت و در بیمارستان بستری شد.

وی در خصوص زمان ترخیص و بهبودی این مجری تلویزیون بیان کرده بود: خوشبختانه حال او خوب است و به زودی از بیمارستان مرخص می شود. ما در حال حاضر، مشغول انجام کارهای ترخیص او هستیم.

آیا این خبر مفید بود؟

مطالب مشابه