استخدام جوشکار ماهر جهت همکاری در شرکت در زنجان

19

1400/8/3

10:50


به جوشکار ماهر با حقوق قانون کار با کلیه اصول قانونی از قبیل: بیمه، عیدی، سنوات، بن کارگری، اضافه کاری جهت همکاری در شرکت در زنجان نیازمندیم.

اطلاعات تماس

موبایل 0912xxxxxxx (نمایش کامل)