انتقال مافیای کلمبیا با هواپیما

منبع: برترین ها

22

1400/8/3

10:51


کلمبیا قصد دارد " اوتونیل" بزرگ‌ترین قاچاقچی مواد مخدر این کشور را که دیروز دستگیر شد، به آمریکا مسترد کند. دادگاه فدرال آمریکا ۱۲ سال پیش علیه اوتونیل کیفرخواست صادر کرده بود.

شبکه خبر: کلمبیا قصد دارد " اوتونیل" بزرگ‌ترین قاچاقچی مواد مخدر این کشور را که دیروز دستگیر شد، به آمریکا مسترد کند. دادگاه فدرال آمریکا ۱۲ سال پیش علیه اوتونیل کیفرخواست صادر کرده بود.

آمریکا برای بازداشت اوتونیل ۵ میلیون دلار جایزه تعیین کرده بود. ایوان دوکه، رئیس جمهور کلمبیا دستگیری اوتونیل را بزرگترین ضربه قرن به قاچاق مواد مخدر در کلمبیا عنوان کرد.

انتقال رهبر قاچاقچی کلمبیا با هواپیما

مطالب مشابه