پیشرفته‌ترین پیکان جهان با پلاک شیراز (فیلم)

منبع: عصر ایران

29

1400/8/3

10:57


فردی خوش‌ذوق و هنرمند در شیراز ماشین پیکان خود را به حالت اسپورت در آورده و تجهیزات بسیار پیشرفته روی آن نصب کرده است.

مطالب مشابه