آیا واکسیناسیون به تنهایی از ابتلا به کرونا جلوگیری می کند؟

37

1400/8/3

11:31


رییس شبکه بهداشت و درمان شیروان گفت: افزایش واکسیناسیون کرونا در این شهرستان خراسان شمالی نیاز به فرهنگ سازی دارد زیرا براساس نتایج یک طرح پژوهشی هنوز بیشتر شهروندان از عوارض واکسن ترس دارند.

آیا واکسیناسیون به تنهایی از ابتلا به کرونا جلوگیری می کند؟

به گزارش بهداشت نیوز، دکتر سیده معصومه هاشمی اظهار داشت: در این طرح پژوهشی که در زمینه بررسی علل عدم مراجعه شهروندان برای دریافت واکسن کرونا یا واکسیناسیون ناقص در افراد بالای ۵۰ سال شهرستان انجام شده نشان می دهد که حدود ۵۱ درصد پرسش شوندگان از عوارض واکسن اظهار ترس داشته اند.

وی خاطرنشان کرد: عدم اعتماد به واکسن های موجود، نداشتن احساس نیاز به واکسن به علت ابتلای قبلی به کرونا، ارائه اخبار واطلاعات متفاوت و گیج کننده در مورد واکسن در فضای مجازی، استفاده از مواد مخدر به جای واکسن و بیماری و ناتوانی جسمی و عدم توان مراجعه به مراکز  از جمله علل دیگر استقبال نکردن شهروندان از واکسن کرونا است.

هاشمی اضافه کرد: برای ترغیب بیشتر شهروندان برای دریافت واکسن کرونا شبکه بهداشت و درمان شیروان اقدام به ارسال کلیپ های آموزشی در خصوص آن برای تمامی رابطین بهداشتی ادارات کرده است زیرا با توجه به اینکه میزان سرایت و انتقال ویروس بالا است تا پوشش واکسیناسیون به بیش از ۸۰ درصد نرسد زنجیره انتقال قطع نخواهد شد.

رییس شبکه بهداشت و درمان شیروان با تاکید بر اینکه واکسیناسیون به تنهایی موجب کنترل بیماری نخواهد شد، گفت: شهروندان باید شیوه نامه های بهداشتی را رعایت کنند و در کوتاه ترین زمان به مراکز تجمیعی واکسیناسیون (مصلی و سالن ورزشی سپاه) نسبت به تزریق مراجعه کنند.

مطالب مشابه