بررسی صلاحیت‌ پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی فرزندان شهید و فرزندان جانبازان بالای ۷۰ درصد

منبع: عصر ایران

16

1400/8/3

11:45


در صورت تمایل و یا انصراف برخی از داوطلبان از ادامه فرایند گزینش و استخدام، می‌بایست داوطلبان مزبور درخواست خود را به صورت کتبی به مراجع مربوطه در استان ارائه نمایند.

با هماهنگی رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری و مدیر کل دبیرخانه هیأت مرکزی گزینش فرایند بررسی صلاحیت‌های عمومی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی فرزندان شهید و فرزندان جانبازان بالای ۷۰٪ سال ۱۴۰۰ آغاز شد.

به گزارش ایلنا، با هماهنگی رئیس مرکز برنامه ریزی منابع انسانی و امور اداری و طاهر سلطانی فرایند بررسی صلاحیت‌های عمومی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی فرزندان شهید و فرزندان جانبازان بالای ۷۰٪ در سال ۱۴۰۰، آغاز شده و مشخصات پذیرفته شدگان بر اساس سهمیه هر استان، به هسته‌های گزینش تابعه جهت طی مراحل گزینش، اعلام و همچنین مقرر شده است هسته‌های گزینش نتایج بررسی‌های خود را حداکثر تا پایان آبان ماه سال جاری به هیأت مرکزی گزینش ارسال نمایند.

طاهرسلطانی یادآور شد که در صورت تمایل و یا انصراف برخی از داوطلبان از ادامه فرایند گزینش و استخدام، می‌بایست داوطلبان مزبور درخواست خود را به صورت کتبی به مراجع مربوطه در استان ارائه نمایند.

مطالب مشابه