هشتگ اردوغان استعفا در ترکیه ترند شد!

منبع: برترین ها

9

1400/8/3

11:53


در پی ایجاد نارضایتی‌های گسترده اجتماعی در ترکیه، هشتگ اردوغان استعفا در ترکیه ترند شد!

خبرگزاری دانشجو: در پی ایجاد نارضایتی های گسترده اجتماعی در ترکیه، سقوط شدید ارز لیر در برابر دلار و همچنین کمبود بسیاری از مواد غذایی مردم ترکیه هشتگ #ERDOĞANİSTİFA را به ترند اول این کشور تبدیل کردند و هشتگ اردوغان استعفا در ترکیه ترند شد.

هشتگ اردوغان استعفا در ترکیه ترند شد!