اعتماد به صنعت خودرو بر می‌گردد

منبع: برترین ها

14

1400/8/3

11:53


عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: گروه خودروسازي سايپا موفق شد كه در شهريورماه تعهدات معوق خود را به صفر برساند، اين دستاورد باعث مي شود اعتماد از دست رفته احياء شود و دوباره مردم به صنعت خودروسازي داخلي اعتماد كنند.

سایپانیوز: عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: گروه خودروسازي سايپا موفق شد كه در شهريورماه تعهدات معوق خود را به صفر برساند، اين دستاورد باعث مي شود اعتماد از دست رفته احياء شود و دوباره مردم به صنعت خودروسازي داخلي اعتماد كنند.

محمد صفايي دلوئي با تقدير از عملكرد گروه خودروسازي سايپا دركاهش چشمگير تعهدات معوق و اينكه اين موضوع در اقتصاد كشور چگونه معنا و مفهوم مي شود، اظهارداشت: بزرگترين سرمايه هر سازمان، اعتباري است كه به واسطه عملكرد و خروجي برنامه و اهداف بلند مدت آن حاصل مي شود؛ بهترين پاداش اين اعتبار، اعتمادي است كه مشتريان و جامعه به آن خواهند داشت.

وي افزود: بي شك صفر شدن معوقات گروه سايپا و جلب رضايت مشتريان حاصل تلاش بي وقفه و شبانه روزي اين بنگاه اقتصادي است و قطعا پيامدهاي خوبي در ابعاد مختلف اقتصادي به همراه خواهد داشت.

نماينده مردم گناباد و بجستان در مجلس شوراي اسلامي افزايش توليد خودرو توسط خودروسازان داخلي را عامل مهمي در جهت كاهش سوداگري دلالان دانست و گفت: يكي از عوامل مهم كاهش توليد خودرو و افزايش معوقات خودروسازان، تحريم است؛ اگر چنين اتفاقي در كشور رخ نمي داد اكنون صنعت خودرو با همكاري شركاي خارجي خود به توسعه خوبي دست پيدا كرده بود.

وي با بيان اينكه تحريم صنعت خودرو، باعث شد كه شركاي خارجي بدون پاي بندي به تعهدات خود ايران را ترك كنند، تصريح كرد: خروج خودروسازان خارجي از ايران و تحريم هاي سختگيرانه آمريكا عليه ايران، سبب شد كه بازار خودرو با تنش قيمتي مواجه شود؛ ازاين رو سوداگران از فرصت به دست آمده به نفع خود و به ضرر مردم بهره برداري كردند و موجب اخلال در بازار خودرو و افزايش سرسام آور قيمت ها شدند.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه صفر شدن معوقات سايپا دلگرم كننده است و بايد آن را به فال نيك گرفت، افزود: اميدوارم، سايپا و ساير شركت هاي خودروسازي با كمك مجلس و دولت صنعت خودرو را توسعه دهند به گونه اي كه محصولات قابل رقابت با خودروهاي مشابه خارجي باشد.

وي افزود: تلاش سايپا در جهت افزايش توليد، نشان از عزمي جزم در جهت خودكفايي، پايان دادن به واردات و كم اثر كردن تحريم ها است.

صفائي دلوئي، بومي سازي صنعت خودرو را ضروري دانست و گفت: تحريم هاي اقتصادي و خروج شركاي خارجي از كشور فرصت مناسبي است تا خودروسازان داخلي با كمك مهندسان و شركت هاي دانش بنيان در جهت خودكفايي گام هاي بلند و موثري را بردارند، ما نبايد به دنبال رفع تحريم ها باشيم بلكه بايد از تهديدها فرصتي براي پيشرفت و آباداني كشور ايجاد كنيم.

مطالب مشابه