آخرین خبر از امتحانات دانشجویان

منبع: برترین ها

37

1400/8/3

12:08


در چه صورتی امتحانات دانشجویان حضوری است؟ در ادامه به جواب این پرسش پرداخته ایم.

شبکه خبر: مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی: انتظار داریم پوشش واکسیناسیون دانشجویان پایان آبان به حدود ۱۰۰ درصد برسد.

 آهنچیان: تاکنون ۶۰ درصد دانشجویان دکترا، بیش از ۴۰ درصد دانشجویان کارشناسی ارشد، و بیش از ۳۰ درصد دانشجویان کارشناسی و کاردانی واکسن زده اند.

بالاخره امتحانات حضوری است؟

 تکمیل واکسیناسیون دانشگاهیان، از الزامات شروع آموزش حضوری دانشگاه‌هاست. در حالت آموزش حضوری، داشتن سند واکسیناسیون برای حضور در دانشگاه الزامی است و درغیراین صورت، دانشجو، مشمول اعمال غیبت خواهد شد.

در صورت آغاز آموزش حضوری، امتحانات نیز، حضوری برگزار خواهد شد و اگر واکسیناسیون تکمیل نشود، تصمیم گیری درباره شیوه برگزاری امتحانات، به وضع پیک بیماری در هر استان و هر شهر بستگی خواهد داشت.

مطالب مشابه