خبر خوب برای محاسبه سوابق خدمت معلمان

57

1400/8/3

12:32


طبق نامه دیوان عدالت اداری، در ارتباط با احتساب سوابق خدمتی و ایام بلاتکلیفی دانش‌­آموزان دانشسراها، صندوق بازنشستگی مکلف به پذیرش سوابق تمام مشمولین احتساب سنوات خدمتی دانشسراها است.

 وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پیرو بخشنامه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ تصویر نامه شماره ۹۰۰۰/۵۷۱۰۰۰/۲۰۰ مورخ ۱۲ مهر ۱۴۰۰ معاونت قضائی شعب امور اداری استخدامی و فرهنگی دیوان عدالت اداری درخصوص تعیین تکلیف سوابق خدمتی و ایام بلاتکلیفی دانش‌­آموزان دانشسراها به پیوست ارسال می‌شود.

به آگاهی می‌­رساند؛ به موجب نامه مذکور مقرر شد، صندوق بازنشستگی کشوری پایبند به اجرای مفاد توافق­نامه مورخ ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ باشد، بنابراین صندوق بازنشستگی مکلف به پذیرش سوابق تمام مشمولین احتساب سنوات خدمتی دانشسراها است که حکم کارگزینی رسمی آنها صادر و کسورات مربوط محاسبه و کسر گردیده است. پس مفاد نامه مذکور در پاسخ به استعلامات صندوق بازنشستگی استان ملحوظ نظر قرار گیرد.

همچنین در نامه عباس محدث معاون قضایی دیوان عدالت اداری خطاب به سرپرست وزارت آموزش و پرورش ذکر شده است: در خصوص حل و فصل مشکلات پیرامون رای وحدت رویه ۸۲۵ مورخ اول مهر ۹۹ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با تعیین تکلیف احتساب سنوات خدمتی معلمان دانشسراهای سراسر کشور از تاریخ فارغ التحصیلی لغایت به کارگیری و به منظور پیگیری از طرح شکایات متعدد راجع به تعیین تکلیف سنوات بلاتکلیفی دانش‌آموزان دانشسراها در دیوان عدالت اداری و اجرای آرای قطعی صادره در این خصوص، جلسه مشترکی در تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ بین این معاونت و معاونت نظارت و بازرسی دیوان، معاون برنامه‌ریزی و توسعه وقت آموزش و پرورش و مدیرکل حقوقی این وزارتخانه و مدیران کل حقوقی و فنی صندوق بازنشستگی کشوری با چهار نفر از نمایندگان معلمان در محل دیوان عدالت اداری تشکیل و پس از مذاکرات اولیه صورتجلسه تنظیم و مقرر شد که؛اقداماتی از جمله اینکه تمام مشمولین احتساب سنوات خدمتی دانشسراها که حکم کارگزینی رسمی صادر و کسورات مربوطه محاسبه و کسر گردیده صندوق بازنشستگی مکلف به پذیرش سوابق شد.

سپس مشمولینی که احکام کارگزینی رسمی آن صادر شد، وزارت آموزش و پرورش مکلف به واریز بدهی و پرداخت کسورات مربوط است و پس از آن صندوق بازنشستگی کشوری مکلف به پذیرش و احتساب سابقه مربوطه است در این راستا با توجه به پیگیری‌های انجام شده و موافقت صندوق بازنشستگی کشوری در راستای احتساب سوابق مذکور، مراتب جهت اقدام و صدور اوامر لازم در خصوص صدور احکام استخدام رسمی بابت فاصله خدمتی ذینفعان و پرداخت کسور سهم مستخدم و کارفرما به صندوق بازنشستگی کشوری جهت پذیرش و احتساب سوابق مذکور ارسال می‌شود.

 

منبع: تسنیم

مطالب مشابه