اشتباهات لفظی آقای رئیس جمهور همچنان ادامه دارد

منبع: برترین ها

12

1400/8/3

12:38


ابراهیم رئیسی در سخنرانی اخیر خود با لکنت زبان مواجه شده است. گفتنی است که اشتباهات لفظی آقای رئیس جمهور همچنان ادامه دارد.

برتربن‌ها: ابراهیم رئیسی در سخنرانی اخیر خود با لکنت زبان مواجه شده است. گفتنی است که اشتباهات لفظی آقای رئیس جمهور همچنان ادامه دارد.

آیت‌الله رئیسی: «آقایونِ بانک‌ها، من هم به بانک‌های محترم استان می‌گم هم به سراسر کشور. به هیچ عنوان نباید هیچ بانکی که بانک می‌خواد تملک بکنه موجب تعطیلی بانک بشه»

اشتباهات لفظی آقای رئیس جمهور همچنان ادامه دارد

مطالب مشابه