سهام عدالت به وراث هدیه داده نمی شود!

19

1400/8/3

13:15


توکلی، رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت کشور با بیان اینکه سهام عدالت هبه و هدیه به ورثه محسوب نمی‌شود، گفت: شمار فوت شدگان دارنده سهام عدالت در حال آماربرداری است.

عسگر توکلی بیان اینکه در حال حاضر برخلاف تصور سال های قبل سهام عدالت از کاغذپاره خارج شده است، درباره سهام عدالت فوت شدگان گفت: سهام عدالت هبه و هدیه به وراث نیست.

وی با بیان اینکه سهام عدالت هبه و هدیه محسوب نمی شود، گفت: این گونه نیست که اگر پدر یا سرپرست خانواری آن را به یک فرزند ببخشد و باید قانون ارث درباره آن اجرا و اعمال شود.

رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت مازندران دریافت گواهی انحصار وراثت را برای تعیین تکلیف سهام عدالت فوت شدگان مهم دانست و گفت: آمار فوت شدگان سهام عدالت در حال احصاء از دستگاه های ذی صلاح و قوه قضاییه است.

توکلی یادآور شد: بعد از تعیین و آماربرداری تعداد فوت شدگان دارنده سهام عدالت، سازمان خصوصی سازی نسبت به واگذاری سهام به ورثه اقدام خواهد کرد.

وی تاکید کرد: سهام عدالت فوت شدگان را از طریق وکالتنامه های دفاتر اسناد رسمی نمی توان خرید و فروش و یا واگذار کرد.

رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی سهام عدالت مازندران با بیان اینکه باید مراقبت سودجویی برخی افراد درباره سهام عدالت فوت شدگان بود، افزود: درحال حاضر ۵۰ میلیون نفر دارنده سهام عدالت در کشور هستند.

 

منبع: بازار

مطالب مشابه