نامه‌ای مهم درمورد همسان‌سازی حقوق این بازنشستگان

44

1400/8/3

13:29


رئیس مجمع کانون‌های بازنشستگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ارسال نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه خواستار اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بهداشت و درمان شد.

رئیس مجمع کانون‌های بازنشستگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با ارسال نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه خواستار اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بهداشت و درمان شد.

علیرضا حسنوند (رئیس مجمع کانون‌های بازنشستگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) در نامه‌ای مسعود میرکاظمی (رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور) با اشاره به لزوم ترمیم حقوق این گروه از بازنشستگان بهداشت و درمان با ضریب ۱.۵، یادآور شد که صندوق بازنشستگی کشوری در سال ۹۹ از صدور احکام بر این مبنا امتناع کرد.

رئیس مجمع کانون‌های بازنشستگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به اینکه ۶۰ درصد بازنشستگان بهداشت و درمان زیر خط فقر هستند، نوشت که هر یک باز این بازنشستگان دارای ۱ تا ۳ فرزند بیکار هستند. وی در پایان از رئیس سازمان برنامه و بودجه خواست که اعتبار مورد نیاز برای همسان‌سازی حقوق ۲۰۰ هزار بازنشسته را فراهم کند.

منبع: ایلنا

مطالب مشابه