مردی زنش را برای خرید گوشی تلفن فروخت!

منبع: فرارو

23

1400/8/3

13:42


مردی همسرش را به قیمتی معادل ۶۶ میلیون تومان برای خرید تلفن همراه فروخت.

مردی زنش را برای خرید گوشی تلفن فروخت!

یک جوان هندی ۱۷ ساله تصمیم گرفت همسرش را بفروشد و به جای آن یک دستگاه تلفن همراه بخرد؛ بنابراین او را با قیمت ۱۸۰.۰۰۰ روپیه، به یک فرد ۵۵ ساله فروخت.
 
پسر جوان تلفنی خرید و بقیه پول را صرف سرگرمی خود کرد، و به روستای خود بازگشت، خانواده همسرش از او پرسیدند: دختر ما کجاست؟
گفت: او با شخص دیگری فرار کرد و مرا رها کردند.

مطالب مشابه