عکسی از دوران کودکی سید محمدعلی ابطحی

منبع: عصر ایران

11

1400/8/3

13:57


سید محمدعلی ابطحی، با انتشار عکسی از دوران کودکی اش در کانال تلگرام خود نوشت: این شازده منم.

عکسی از دوران کودکی سید محمدعلی ابطحی