تحلیل حرکت انفجاری نوراللهی و زدن به قلب دفاع الجزیره + ویدیو

منبع: رکنا

27

1400/8/3

14:03


تحلیل حرکت انفجاری نوراللهی و زدن به قلب دفاع الجزیره + ویدیو

آیا این خبر مفید بود؟