علیرضا ابراهیمی در تمرین پرسپولیس شرکت کرد

منبع: طرفداری

13

1400/8/3

14:08


علیرضا ابراهیمی در تمرین پرسپولیس شرکت کرد

علیرضا ابراهیمی از امروز به تمرینات سرخ پوشان تهران بازگشت

علیرضا ابراهیمی به تمرینات پرسپولیس برگشت.

به گزارش طرفداری و به نقل از فارس، علیرضا ابراهیمی مدافع پرسپولیس که در هفته اول لیگ به دلیل قرار نگرفتن در ترکیب اصلی به این تصمیم معترض شده بود و در این مدت هم حق شکرت در تمرینات را نداشت امروز در محل تمرین حاضر شد.

وی با عذرخواهی از کادرفنی بابت رفتارش مجوز حضور در تمرین را گرفت و در تمرینات تیم شرکت کرد.

 

مطالب مشابه