ایران چند سال نفت برای تولید دارد؟

منبع: فرارو

19

1400/8/3

14:11


 حجم کل ذخایر نفت خام، مایعات و میعانات گازی در سال ۱۳۹۶، معادل ۲۴۵.۷۴ میلیارد بشکه معادل نفت خام بوده که این میزان در سال ۱۳۹۸ به ۲۴۵.۹۵ میلیارد بشکه معادل نفت خام رسیده است .

ایران چند سال نفت برای تولید دارد؟

در صورت تداوم تولید نفت در سطح فعلی و ثابت بودن حجم ذخایر تثبیت‌شده، کشور تا ۱۰۸ سال آینده، نفت برای تولید خواهد داشت.
به گزارش تسنیم، در سال ۲۰۱۹ ایران به‌لحاظ ذخایر اثبات‌شده نفت پس از کشور‌های ونزوئلا، عربستان و کانادا در رتبه چهارم قرار گرفت و ۹ درصد از ذخایر نفت جهان را در اختیار دارد.

به‌لحاظ میزان ذخایر اثبات‌شده گاز پس از روسیه در رتبه دوم جهان قرار داشت، همچنین ایران با دارا بودن حدود ۱۳ درصد از ذخایر نفت اوپک، میان کشور‌های عضو پس از ونزوئلا و عربستان سعودی رتبه سوم را به خود اختصاص داده است.

 حجم کل ذخایر نفت خام، مایعات و میعانات گازی در سال ۱۳۹۶، معادل ۲۴۵.۷۴ میلیارد بشکه معادل نفت خام بوده که این میزان در سال ۱۳۹۸ به ۲۴۵.۹۵ میلیارد بشکه معادل نفت خام رسیده و تغییر محسوسی در حجم ذخایر هیدروکربوری مایع طی این سال‌ها دیده نشده است.

 مجموع ذخایر نهایی نفت خام کشور در پایان سال ۱۳۹۸، حدود ۱۸۲.۵۱ میلیارد بشکه بوده که نسبت به سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ تغییر محسوسی نداشته است.

عمر ذخایر هیدروکربوری مایع ۱۰۸ سال برآورد شده است، در‌واقع عمر ذخایر یا ضریب ذخایر به تولید، بدین‌معناست که در صورت تداوم تولید نفت در سطح فعلی و ثابت بودن حجم ذخایر تثبیت‌شده، کشور تا ۱۰۸ سال آینده، نفت برای تولید خواهد داشت.

ایران به‌منظور حفظ جایگاه خود در بازار‌های بین‌المللی باید در سال‌های آتی با اولویت قرار دادن فعالیت‌های اکتشافی بر ذخایر متعارف، به ذخایر غیر‌متعارف خود در مناطق البرز مرکزی، قالی‌کوه و زردکوه استان لرستان و دشت‌مغان آذربایجان نیز توجه کند.

کارشناسان اکتشاف ایران تخمین می‌زنند که ذخایر گسترده‌ای از شیل نفتی و شیل گازی در شمال و جنوب کشور وجود دارد، در این راستا، وزارت نفت در نظر دارد فعالیت‌های اکتشاف خود را در‌خصوص این منابع غیر‌متعارف در سه زیر‌مجموعه شیل نفتی، شیل گازی و هیدرات‌های گازی دنبال کند.

‌با توجه به اطلاعات مندرج در ترازنامه انرژی سال ۱۳۹۷، اولین پروژه شیل نفتی در قالی‌کوه لرستان در دست اجراست.

مطالب مشابه