گل گهر در سال جاری سودآورتر شد

37

1400/8/3

14:13


فروش گل گهر نیز در تابستان ۹،۶۳۰ میلیارد تومان بوده که ۳۲ درصد پایین تر از فصل بهار است.

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در تابستان امسال سود خالصی به میزان ۳،۲۰۰ میلیارد تومان و به عبارتی ۳۲ تومان سود به ازای هر سهم داشته است که البته این سود کاهش ۵۹ درصدی نسبت به سود عالی ۷۹ تومانی فصل بهار داشته است اما سود هر سهم در مجموع شش ماهه به ۱۱۱ تومان رسید که رشد ۱۵۰ درصدی نسبت به شش ماه ابتدایی سال قبل را نشان می دهد که در همین مدت زمان مجموع سود سال مالی گذشته ۱۴۱ تومان به ازای هر سهم بود.

فروش گل گهر نیز در تابستان ۹،۶۳۰ میلیارد تومان بوده که ۳۲ درصد پایین تر از فصل بهار است. در تابستان امسال مبلغ فروش گندله داخلی ۷،۲۶۶ میلیارد تومان بوده که نسبت به فصل بهار با میزان فروش ۱۲،۳۴۵ میلیارد تومان، کاهش داشته است. حاشیه سود ناخالص نیز در فصل تابستان با ۳۶ درصد، کمتر از فصول قبلی بوده است. این عدد در بهار امسال ۶۳ درصد و زمستان سال قبل ۴۸ درصد بوده است.

گزارش عملکرد مردادماه

تولید کنسانتره شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در مرداد ماه به عنوان محصولات ابتدای زنجیره ۱،۳۴۴ هزار تن بوده است. کنسانتره به طور متوسط برای هر ماه در سال قبل برابر ۱،۲۷۸ هزار تن بوده است. فروش گندله شرکت در مردادماه ۴۲۳ هزار تن بوده که میانگین سال ۹۹ این شرکت به صورت ماهانه ۱،۰۲۱ هزار و میانگین چهار ماه قبلی ۹۵۸ هزار  تن بوده است.

این شرکت در مرداد ۲،۱۳۸ میلیارد تومان درآمد داشته که این رقم به واسطه کاهش فروش و کاهش تقاضا برای محصولات زنجیره ارزش فولاد بوده است. مجموع فروش ۵ ماه به ۱۹،۴۶۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. نرخ فروش گندله در سال قبل ۱،۶۵۰ تومان بوده که در مرداد عدد ۳،۵۳۹ تومان برای هر کیلوگرم بوده است.

گزارش عملکرد تیرماه

تولید کنسانتره شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در تیر ماه ۱،۰۷۵ هزار تن بوده است. فروش گندله تیرماه این شرکت ۶۳۷ هزار تن بوده این در حالیست که میانگین سال ۹۹ ماهانه ۱،۰۲۱ هزار و میانگین بهار ۱،۰۶۵ هزار و کنسانتره ۲۹۰ هزار تن با میانگین ماهانه ۲۴۶ هزاربوده است.

گل گهر در تیرماه ۳۱۱۹ میلیارد تومان درآمد داشت که این رقم به واسطه کاهش فروش و تعدیلات مثبت فروش های ماهانه قبلی، اندکی از ماه های اخیر کمتر است. نرخ فروش گندله در خرداد عدد ۳،۱۶۰ تومان برای هر کیلوگرم بوده است.

مطالب مشابه