گلایه اساتید آموزش و پرورش از عدم همسان‌سازی حقوق ها +‌فیلم

23

1400/8/3

14:30


اساتید دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ، گلایه‌های خود را نسبت به عدم همسان‌سازی حقوق اساتید دانشگاه‌های وابسته به آموزش و پرورش با اساتید وزارت علوم اعلام کردند.

منبع: فارس

مطالب مشابه