قیمت کاغذ A4 در بازار چند ؟

منبع: رکنا

15

1400/8/3

15:06


قیمت کاغذ A4 در بازار چند ؟

به گزارش اقتصادی رکنا، قیمت کاغذ A4 در بازار از هر بسته 66 هزار تومان تا 100 هزار تومان دیده می شود. قیمت کاغذ A4 رنگی مکس بسته 500 برگی ، 100 هزار تومان، قیمت کاغذ A4 دبل هر بسته 77 هزار تومان، قیمت کاغذ A4 پیپروان هر بسته 73 هزار تومان و قیمت کاغذ A4 سل پرینت 66 هزار و 500 تومان به فروش می رسد.

قیمت کاغذ

آیا این خبر مفید بود؟

مطالب مشابه