هر سهم «فخوز» چقدر سود خالص دارد؟

30

1400/8/3

15:15


صورت سود و زیان میان دوره ای شرکت فولاد خوزستان (با نماد بورسی فخوز) منتشر شد که بر مبنای آن سود خالص ۱۳۴۴ ریالی برای هر سهم آن شناسایی شد.

بر مبنای اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰، جمع درآمدهای عملیاتی فولاد خوزستان در ۶ ماهه ابتدایی امسال ۲۰۱۸۳۳ میلیارد و ۸۱۴ میلیون ریال بوده است که سود ناخالص ۸۳۷۴۹ میلیارد و ۳۵۲ میلیون ریالی را به دنبال داشته است.

پس از کسر هزینه های فروش، اداری و عمومی، هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها، هزینه های مالی و هزینه مالیات بر درآمد و سایر هزینه ها و همچنین اضافه شدن سایر درآمدها، سود خالص ۶۷۲۰۴ میلیارد و ۴۳ میلیون ریالی برای فولاد خوزستان شناسایی شد.

بر این اساس، سود خالص پایه هر سهم ذوب آهن یک هزار و ۳۴۴ ریال اعلام شد که در مقایسه با مدت مشابه پار سال (سود ۷۲۵ ریالی) رشد ۸۵ درصدی نشان می دهد.

در این گزارش، سرمایه شرکت فولاد خوزستان ۵۰ هزار میلیارد ریال اعلام شده است.

 

مطالب مشابه