پاداش مدال آوران هم مشمول مالیات می‌شود؟

منبع: عصر ایران

30

1400/8/3

15:44


تلاش بر این است که با خزانه هماهنگ کنیم تا حواله پاداش مدال آوران المپیک و پارالمپیک در «سرفصل کمک به ورزشکاران» در نظر گرفته شود تا به آن مالیات تعلق پیدا نکند. اما اگر به عنوان پاداش باشد، شامل قانون مالیات می‌شود.

معاونت پشتیانی و منابع انسانی وزارت ورزش و جوانان گفت: تلاش بر این است که نحوه‌ واریز پاداش به مدال آوران المپیک و پارالمپیک به گونه‌ای باشد که از نظر مالیات کمترین آسیب متوجه ورزشکار شود.

ژاله فرامرزیان در گفت وگو با ایسنا، در پاسخ به این پرسش که آیا به حواله پاداش مدال آوران المپیک و پارالمپیک مالیات تعلق می‌گیرد یا خیر؟ اظهار کرد: در حال رایزنی هستیم تا حواله پاداش مدال آوران به حساب خزانه واریز شود تا از پاداش ورزشکاران مبلغی کسر نشود، البته براساس قانون به پاداش مالیات تعلق می‌گیرد، حتی اگر ما پول را به حساب ورزشکاران واریز کنیم چون باید تک تک فیش واریزی را در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهیم، باز هم مالیات در نظر گرفته می‌شود.

وی افزود: تلاش بر این است که با خزانه هماهنگ کنیم تا حواله پاداش مدال آوران المپیک و پارالمپیک در «سرفصل کمک به ورزشکاران» در نظر گرفته شود تا به آن مالیات تعلق پیدا نکند. اما اگر به عنوان پاداش باشد، شامل قانون مالیات می‌شود.

فرامرزیان در پایان گفت: به دنبال رایزنی هستیم تا نحوه واریز پاداش به مدال آوران المپیک و پارالمپیک به گونه ای باشد تا کمترین آسیب از نظر مالیات متوجه ورزشکار شود. هرچند این مساله ارتباطی به وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون‌ها ندارد و به سازمان مالیاتی برمی‌گردد اما با توجه به تعهدی که به ورزشکاران داریم سعی می‌کنیم تا ورزشکار از این قضیه زیاد متزلزل نشود.

مطالب مشابه