منبع: فرارو

22

1400/8/3

16:29


برداشت زعفران چند سالی است که در روستای وامنان شهرستان آزادشهر استان گلستان رونق فراوانی یافته است و مردم این روستا با تغییر الگوی کشت در زمین‌های کشاورزی خود و برداشت زعفران باعث افزایش درآمدزایی و اشتغال جوانان این منطقه شده اند

(تصاویر) برداشت زعفران در استان گلستان

عکاس: سید جواد میر حاجی/ صداوسیما

مطالب مشابه