مطالبه مهم آقای وزیر برای حل مشکلات اقتصادی

15

1400/8/3

16:48


وزیر اقتصاد به معاون بانک، بیمه و شرکت‌های دولتی این وزارتخانه دستور داد علاوه بر نظارت مستمر برای حمایت از تولید، وصول مطالبات بانکی نباید خللی در روند تولید وارد کند.

در پی سفرهای استانی رئیس جمهور و مطالبه رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی و اینکه نباید تولید به دلیل مطالبات بانکی تعطیل یا نیمه تعطیل شود وزیر اقتصاد به معاون بانک و بیمه و شرکت‌های دولتی خود پیگیری این موضوع را صادر کرد.

سید احسان خاندوزی در نامه‌ای به وزیر صمت خواستار پیگیری این مسئله از سوی ستاد تسهیل و رفع موانع شد تا هیچ واحد تولیدی از ناحیه مطالبات بانکی تعطیل نشود. در رونوشت این مکاتبه خطاب به عباس معمارنژاد معاون معاون امور بانک و بیمه و شرکت‌های وزارت اقتصاد بر نظارت مستمر بر روند وصول مطالبات بانک‌ها تاکید شده است.

در این مطالبه وزیر اقتصاد آمده است:

۱- بانک‌ها بدوا تلاش نمایند تا در صورتی که واحدهای تولیدی دارای صلاحیت کافی جهت اداره و ادامه فعالیت‌ بوده و توقف در پرداخت بدهی ناشی از مشکلات اقتصادی، تامین مواد اولیه و امثالهم هست، به جای تملک واحدهای تولید اعم از عرصه یا اعیان، حسب ضوابط قانونی نسبت به امهال مطالبات یا استفاده از سایر شیوه‌های وصول مطالبات غیر از تملک واحد تولیدی اقدام نماید.

۲- در صورتی که تضامین و متعهدین متعدد برای دین واحد تولیدی وجود داشته باشد بانک‌ها مکلف‌اند ابتدا از سایر اموالی که توقف یا مصادره آنها خللی به روند تولید وارد نمی‌سازد طلب خود را استیفا نمایند.

۳- در صورتی که واحد تولیدی به دلایل فنی یا اجرایی قابلیت ادامه فعالیتی نداشته یا مالک فعلی صلاحیت یا توان ادامه فعالیت را نداشته باشد،‌ بانک‌ها صرفا در صورتی می‌توانند نسبت به تملک واحدهای تولیدی اقدام نمایند که این امر به هیچ وجه منجر به تعطیلی خط تولید و بیکاری کارگران نگردد.

منبع: فارس

مطالب مشابه