مدیرعامل بانک ملی ایران منصوب شد

50

1400/8/3

16:48


محمدرضا فرزین به عنوان مدیرعامل بانک ملی ایران منصوب شد.

محمدرضا فرزین به عنوان مدیرعامل بانک ملی ایران منصوب و سکان هدایت این بانک بزرگ و با قدمت کشور را به دست گرفت.

فرزین

فرزین از مدیران موفق کشور و نظام بانکی است که وزیر امور اقتصادی و دارایی، هدایت بانک ملی را به وی سپرد.

فرزین پیش از این، هدایت بانک کارآفرین از بانک های موفق خصوصی کشور را بر عهده داشت و عملکرد بسیار مثبت و درخشانی از خود بر جای گذاشت.

از جمله سوابق دکتر فرزین می توان به معاونت امور اقتصادی و دارایی وزارت اقتصاد و دارایی در فاصله سال های ۸۸ تا ۹۱، عضویت در هیات مدیره بانک کشاورزی، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی، دبیر ستادهدفمندکردن یارانه ها، سخنگوی طرح تحول اقتصادی و ... اشاره کرد.

 

منبع: اکوناپرس

مطالب مشابه