برای دُز سوم چه واکسنی بزنیم؟

28

1400/8/3

16:50


جزئیات تزریق دز سوم واکسن کرونا برای کسانی که دو دوز قبلی را تزریق کرده اند اعلام شده است.

برای دُز سوم چه واکسنی بزنیم؟

به گزارش بهداشت نیوز، افرادی که دز اول و دوم را سینوفارم، برکت یا اسپوتنیک تزریق کرده اند، می توانند دز سوم (یادآور) را آسترزنکا یا سوبرانا دریافت کنند. نوع دوز بوستر بر اساس واکسن تزریق شده در نوبت اول و دوم تعیین شده است.

بر این اساس گروه‌های هدف شامل کارکنان بخش بهداشت و درمان و افراد با سرکوب سیستم ایمنی است و زمان دریافت دوز بوستر حداقل ۶ ماه پس از دوز دوم است.

برای دُز سوم چه واکسنی بزنیم؟