قیمت جدید روغن در بازار اعلام شد (۳ آبان)

51

1400/8/3

17:05


در این گزارش به قیمت برخی از انواع روغن موجود در بازار پرداخته ایم.

قیمت جدید روغن در بازار اعلام شد (۳ آبان)

 قیمت انواع روغن در بازار به شرح زیر است:

قیمت-روغن

 

مطالب مشابه