زاکانی: تهران نیاز به بازآفرینی هویتی دارد

منبع: عصر ایران

8

1400/8/3

17:19


تهران نیاز به یک بازآفرینی هویتی دارد که بخشی از این هویت نیاز به پیشکسوت و نخبگان تهران دارد، ما باید تمام امکانات لازم را برای رسیدن به چنین هدفی فراهم کنیم.

شهردار تهران در مراسم تجلیل از مدال آوران کشتی آزاد و فرنگی مسابقات جهانی نروژ گفت: تهران نیاز به یک بازآفرینی هویتی دارد که بخشی از این هویت نیاز به پیشکسوت و نخبگان تهران دارد، ما باید تمام امکانات لازم را برای رسیدن به چنین هدفی فراهم کنیم.

به گزارش ایسنا، شهردار تهران در مراسم تجلیل از مدال آوران کشتی آزاد و فرنگی ۲۰۲۱ نروژ گفت: این نیست که ما ندانیم شما قهرمانان و مربیان بر سر ما منت گذاشتید و در این مراسم حضور پیدا کردید، کشتی گیرانی که امروز در مراسم حضور دارند قهرمانان واقعی کشور هستند و خصلت پهلوانی و مدال اخلاق را نیز به خود اختصاص دادید.

وی گفت: شما غرور ما را افزایش دادید و با غیرت خود و با مدال آوری چیزی در مسابقات جهانی کم نگذاشتید.

زاکانی افزود: من خاک کشتی را از بچگی خوردم، زمانی که ۵ سال داشتم با تشک کشتی بزرگ شدم، با پدرم در سالن کشتی حاضر می شدم و کنار تشک کشتی از خاکی را که زیر پای کشتی گیران بلند می‌شد، بهره مند می‌شدم.


شهردار تهران گفت: تهران نیاز به یک بازآفرینی هویتی دارد که بخشی از این هویت نیاز به پیشکسوت و نخبگان تهران دارد، ما باید تمام امکانات لازم را برای رسیدن به چنین هدفی فراهم کنیم.


وی خاطرنشان کرد: امیدوارم با سرمایه گذاری ویژه ای که صورت می گیرد، چه در خصوص قهرمانان و علاقمندان به ورزش خدمات بهتری را ارائه دهیم. من افتخار می کنم که در خدمت ورزش باشم.

مطالب مشابه