سیلی خوردن استاندار سوژه رسانه‌های ترکیه شد!

منبع: برترین ها

22

1400/8/3

17:58


ماجرای سیلی به استاندار آذربایجان شرقی همچنان سوژه رسانه‌های ترکیه است.

رویداد24: ماجرای سیلی به استاندار آذربایجان شرقی همچنان سوژه رسانه های ترکیه است.

سیلی خوردن استاندار سوژه ترکیه شد!