قیمت جدید پنیر در بازار اعلام شد (۳ آبان)

13

1400/8/3

18:36


در این گزارش به قیمت برخی از انواع پنیر موجود در بازار پرداخته ایم.

قیمت انواع پنیر در بازار به شرح زیر است:

قیمت-پنیر

 

مطالب مشابه