کارایی 70 تا 80 درصدی واکسن های موجود

منبع: عصر ایران

35

1400/8/3

19:03


سید عباس متولیان، اپیدمیولوژیست: افرادی که هر دو دُز واکسن کرونا را دریافت کرده اند احتمال ابتلا به کرونا در آنها تا 80 درصد کاهش پیدا می کند. تزریق هر دو دُز واکسن کرونا می تواند تا 90 درصد میزان بستری ها را کاهش دهد.

مطالب مشابه