داماد زاکانی هم سمت گرفت!

منبع: برترین ها

17

1400/8/3

20:39


علیرضا زاکانی، شهردار تهران داماد خود را به عنوان مشاور و دستیار شهردار منصوب کرد.

اسکان نیوز: علیرضا زاکانی، شهردار تهران داماد خود را به عنوان مشاور و دستیار شهردار منصوب کرد.

داماد زاکانی مشاورشهردار شد!

مطالب مشابه