مستی و رانندگی در خیابان های ایران؟!

منبع: برترین ها

42

1400/8/3

21:52


یک شهروند ایرانی در حالیکه پشت فرمان مشروبات الکلی سرو می‌کرد دستگیر شده است.

برترین‌ها: یک شهروند ایرانی در حالیکه پشت فرمان مشروبات الکلی سرو می کرد دستگیر شده است.

مستی و رانندگی؟!

مطالب مشابه