راه رفتن هندوها بر روی آتش + عکس

15

1400/8/3

22:02


راه رفتن بر روی آتش در جشنواره سالانه هندوها در قدیمی ترین معبد سنگاپور.

راه رفتن هندوها بر روی آتش + عکس

راه رفتن هندوها بر روی آتش + عکس

منبع: جماران