نظر خداداد عزیزی درباره دعوت نکردن از طارمی به تیم ملی (فیلم)

منبع: عصر ایران

37

1400/8/18

10:06


عصبانیت خداداد عزیزی در برنامه زنده: خاک بر سر فوتبال ما اگر بدون طارمی و سردار نتوانیم سوریه جنگ زده و لبنان را ببریم.

مطالب مشابه