قیمت‌گذاری دستوری موجب ایجاد رانت و فساد در اقتصاد می‌شود

منبع: رکنا

26

1400/8/18

10:12


قیمت‌گذاری دستوری موجب ایجاد رانت و فساد در اقتصاد می‌شود

محمدرضا پورابراهیمی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس شورای اسلامی و بعد از گزارش وزیر اقتصاد درباره بورس عنوان کرد: روز یکشنبه با وزیر اقتصاد و رییس سازمان بورس جلسه داشتیم و مباحث این بازار سرمایه را به بحث و بررسی گذاشتیم که مواردی از آن را در صحن علنی مجلس مورد اشاره قرار می دهم. اولین نکته وضعیت نظارتی در بازار سرمایه می باشد. وضعیت نظارتی این بازار هیچ تناسبی با وضعیت کنونی بازار ندارد تا نظارت تغییر نکند نمی توان توقع داشت که مشکلات و تخلفات در این بازار ایجاد نشود، پس ایجاد ساختار نظارتی مناسب بحث مهمی است.

وی افزود: زمانی فعالان بازار سرمایه تعداد کمتری بودند، ولی امروز تعداد این فعالان به دو میلیون نفر رسیده است. پس تصمیم گیری برای این جمعیت هم نظارت جدیدی می خواهد. امروزه وضعیت بازار سرمایه از طریق فضای مجازی مدیریت می شود. حوزه نظارتی دقیقا در کجا قرار دارد؟.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس عنوان کرد: بحث مهم دیگر بحث شفافیت ارکان بازار سرمایه می باشد، این شفافیت از خود سازمان تا نهادهای زیرمجموعه آن باید مورد توجه باشد. همچنین ابزارهای پوشش ریسک باید برای مردم فراهم شود. ابزارهای پوشش ریسک باید از ریسک سهامداران محافظت کند.

پورابراهیمی گفت: باید گزارش جامعی از مصوبات شورای عالی بورس که اخیرا انجام شده ارائه شود. ما باید توجه کنیم که در اقتصاد ما قیمتگذاری دستوری می باشد. این قیمت‌گذاری دستوری موجب ایجاد رانت و فساد در اقتصاد می شود که در بازار سرمایه هم خودش را نشان می دهد.

وی در پایان تاکید کرد: امروز هر تصمیمی برای بازار سرمایه گرفته شود انتفاع و تاثیرش بر اقشار مختلف مردم خواهد بود. امروز ذینفع این بازار مردم هستند.

آیا این خبر مفید بود؟

مطالب مشابه