روزنامه همشهری به پایان راه خود رسیده است؟

منبع: برترین ها

66

1400/8/18

10:15


باشگاه روزنامه نگاران از حذف ضمائم روزنامه همشهری و قطع همکاری با خبرنگاران استانی خبر داده است.

باشگاه روزنامه نگاران از حذف ضمائم روزنامه همشهری و قطع همکاری با خبرنگاران استانی خبر داده است.

روزنامه همشهری به پایان راه خود رسیده است؟

از قرار معلوم مدیران جدید روزنامه همشهری تصمیم گرفته‌اند انتشار کلیه ضمائم این روزنامه را متوقف کنند.

با این تصمیم، ضمیمه‌های استانی، محله و دوچرخه نیز  تعطیل شدند.

با کلیه خبرنگاران استانی نیز پس از یک دهه فعالیت مستمر قطع همکاری شده است.

مطالب مشابه